Wij zijn Camelot Accountancy en wij adviseren en coachen mkb-ondernemers. We verzorgen je financiële administratie, salarisadministratie, jaarcijfers en fiscale aangiften tot in de puntjes zodat jij je kunt concentreren op het ondernemen. We stimuleren je om duidelijke doelen te stellen. We richten ons op jou en adviseren en coachen je met al onze kennis en vaardigheden waardoor je je effectiviteit kunt vergroten, de belastingdruk wordt geminimaliseerd, je doelen kunt halen en meer plezier krijgt in ondernemen. En plezier is nog steeds hét sleutelwoord voor succes als ondernemer!

STAP 1

HET PLAN VAN AANPAK

We beginnen bij het begin: concrete doelen en ambities bepalen.

Waar sta je, waar wil je naartoe, wat wil je binnen een vooraf bepaalde tijd bereikt hebben?

 

Als we dat helder hebben, kunnen we samen kijken welke stappen gezet moeten worden.

Het resultaat: een kort maar krachtig ondernemingsplan, op één A4.

Daarin staat wat je wilt gaan meten, welke acties je wilt ondernemen, en welke deadlines je daarbij stelt.

 

Natuurlijk helpen we je waar nodig om het plan daadwerkelijk te implementeren.